Pages Navigation Menu

Skoolfonds 2017

Die skoolfonds vir 2017 is vasgestel op R16 348.38.
Die skoolfondsbedrag, oor 10 maande afbetaal sal word teen R1 634.84 per maand vanaf Februarie tot November.
Alle leerders sal voortaan ‘n Administrasiefooi van R2 000.00 betaal op die eerste skooldag, òf teen 31 Januarie 2017.

Hierdie bedrag is uitgesluit van skoolfonds, nie terugbetaalbaar nie en geen vrystelling kan dus hiervoor verkry word nie.

FacebookTwitterGoogle+Deel dit