Pages Navigation Menu

Welwillendheid

ouetehuis 2

By Port Natal Skool word leerders geleer dat gemeenskapsdiens ’n integrale deel uitmaak van wat dit beteken om ’n goeie buurman en burger in ons land te wees, dat mense nie net regte het nie, maar daarmee saam ook verpligtinge teenoor hul samelewing.
Tydens Port Natal Skool se Musiekblyspele is verskeie ouetehuise, nl. Mooihawens van Amanzimtoti, Natal Settlers, Huis Jeanet Smith en TAFTA uitgenooi na die Premiére van die produksie. Groot was die opgewondenheid toe die eerste bussies gearriveer het. Leerders het vinnig nader gestaan om hand te gee en om al ons bejaardes na die saal te vergesel. Die gaste het heerlik geëet, gekuier en sommer luidkeels gelag. Mev. Zubeth Potgieter van Huis Jeanet Smith kon nie uitgepraat raak oor die vriendelikheid en hulpvaardigheid van die personeel en leerders nie. Vir ons as skool het hierdie uitreik-aksie geweldig baie beteken. Nie net het dit ‘n positiewe waarde vir ons gemeenskap ingehou nie, maar ook ons betrokkenheid by die gemeenskap versterk en aangemoedig. Ons sal altyd hierdie dag onthou as ‘n goeie oefening in nasiebou.

 

Hoerskool Port Natal Skool Hero Mev Rehetta van der Merwe (2)Hero Onderwysers

Die Helpende Hand Port Nataltak het besluit om Hero status toe te ken aan 2 onderwysers van Port Natalskool wat reeds voor die ontstaan van die tak 7 maande gelede vir die afgelope 2 jaar behoeftige leerders bystaan in die voorsiening skryfbehoeftes, skoolklere, voorsiening van broodjies op ʼn daaglikse basis, kos aan gesinne gedurende vakansies, gesprekke met en bystand aan ouers om hulp te verleen. Die Helpende Hand tak is die afgelope 7 maande betrokke by die skool en ondersteun die onderwysers in hulle omgee–taak aan behoeftige leerders.  Geld is deur die tak bewillig om ‘n hoërskooldogter vir siekundige behandeling te stuur.   Mev Rehetta van der Merwe het die dogter met haar persoonlike voertuig na en van die sielkundige geneem. Sy het ook gehelp om koshuisinwoning vir die leerder moontlik te maak.

Mev Rehetta van der Merwe is die Graadhoof vir Gr 8 in Port Natal Hoërskool.  Mev Van der Merwe is ook die Departementshoof by Port Natalskool.  Sy het ʼn goeie verhouding met die kinders opgebou en hulle vertrou haar ten volle met hulle probleme.  Sy tree as bemiddelaar op tussen die kinders en beding hulp vir hulle waar nodig.  Sy was instrumenteel tot die verkryging van          R 12 500  by die JD Kestell Fonds van Helpende Hand vir die handboeke vir die behoeftige Hoërskoolleerders.  Sy is voorwaar die onnie wat ʼn ekstra myl vir elke kind, stap!Port Natal Laerskool Mev Rina Preston ons Hero (2)

Mev Rina Preston  is reeds 20 jaar by Port Natal Laerskool en sy hanteer die voorsiening van broodjies aan die behoeftige kinders reeds vir 9 jaar.  Die Port Natal Helpende Handtak het haar ook as Hero gekroon omdat sy deurlopend betrokke is by behoeftige kinders en voorsien sy buskaartjies aan kinders van die stad om skool by te woon.  Sy is die een wat ouers van die skool nader vir donasies en nie-bederfbare voedsel wat sy soms self by gesinne gaan aflaai tydens vakansies.  Mev Preston rig hokkie af by die laerskool en moedig behoeftige kinders wat potensiaal het aan om te kom oefen, al moet sy hulle weer na elke oefensessie of wedstryd terugneem na hulle huise in die middestad aangesien baie behoeftige kinders in die middestad woon en geen vervoer na ure het nie.

Altwee die onderwysers is ondersteuners van Helpende Hand.

 

Skooltassieprojek

Port Natal Skool se graad eentjies kry hupstoot vir hul skoolloopbaan.skooltassieprojek

Port Natal Skool in samewerking met Solidariteit Helpende Hand het hierdie week aan 15 graad eentjies van Port Natal ʼn splinternuwe skooltassie, én ʼn hupstoot om hul drome te bewaarheid, gegee.

Skooltassies propvol skryfbehoeftes is deur die Helpende Hand Port Natal-tak aan behoeftige graad eens van Port Natal Skool uitgedeel. Sodoende het hierdie leerders ook die kans gekry om hul skoolloopbaan op ʼn gelyke voet met hul klasmaats te begin.

Helpende Hand se nasionale Skooltassieprojek het vanjaar 4 750 tassies landswyd versprei. Die projek het vanjaar ook die mylpaal bereik van 25 850 tassies wat al sedert die projek se ontstaan in 2007 aan behoeftige graad eens uitgedeel is.

Persone wat graag by Helpende Hand se Port Natal-tak betrokke wil raak, kan ʼn e-pos stuur aan diens@helpendehand.co.za.

 

Uitreikprojek

Kersfees is ‘n tyd van gee sowel as ontvang.  In die aanloop na die koms seisoen het die skool geskenke aan Tuinsig Ouetehuis, die DBV en die Vigswesies geskenk.  Die geskenke is aan Lizzie and James oorhandig.  James is die Volle Evangelie Prediker van Cato Manor en albei is gemeenskapswerkers.

Hulle onderhou en bestuur die Masibambisane Gemeenskapsentrum in Cato Manor.  Ons het op die 17 Desember saam met hulle na die Chibini Sendingkerk gegaan.   Die rit het 2 uur geduur.  Hierdie klein dorpie is ‘n uur anderkant Tongaat.  Dit is ‘n tipiese landelike statjie.  Daar is geen lopende water nie en ‘n outydse buitetoilet met ‘n emmer buite waar almal hulle hande was.  Daar is dus  ‘n hartseer gebrek aan higiëne.

Die hele gemeenskap is baie vriendelik en hulle het ons met Sondagskoolsang en opvoerings verwelkom en vermaak.  Ons het die geskenke persoonlik aan elke kind oorhandig.  Die wonderbare gesigsuitdrukkings van die kinders, sal nooit vergeet word nie.  Die kinders het die Portie-presente so geniet.  Die seuns het onmiddellik met hulle karretjies rond gezoem en die meisies het pop gespeel.  Beide die Masibambisane Sentrum en die Chibini Sendingkerk het my gevra om julle te vertel hoe dankbaar hulle is dat julle in die tyd aan hulle gedink het.  Hulle bid vir julle as mense wat omgee en vir ons skool se sukses in die komende jaar.

Dankie aan ons Portie ouers vir ondersteuning  met ons uitreikprojek.  Julle het ‘n verskil gemaak in mense  lewens.