Pages Navigation Menu

Algemene Inligting

Skool Besonderhede

Adres: Dirk Uysstraat 14, Umbilo, Durban
Tel: +27 (0)31 205 6369
Fax: +27 (0)31 206 0370
Email: info@porties.co.za

Skoolgeld

Die skoolfonds vir 2017 is vasgestel op R16 348.38.
Die skoolfondsbedrag, oor 10 maande afbetaal sal word teen R1 634.84 per maand vanaf Februarie tot November.
Alle leerders sal voortaan ‘n Administrasiefooi van R2 000.00 betaal op die eerste skooldag, òf teen 31 Januarie 2017.

Hierdie bedrag is uitgesluit van skoolfonds, nie terugbetaalbaar nie en geen vrystelling kan dus hiervoor verkry word nie.

Skoolfondsnavrae kan gerig word aan elizew@porties.co.za

Koshuisgeld

Inskrywingsfooi R1800pj

Koshuisfooie beloop R21 000pj

Breekskade deposito beloop R1,200

Navrae kan gerig word aan finansies@porties.co.za

Skooltye

07:40am – 14:30pm

Busvervoer

Vanaf Bluff

Daar is ook nog plek beskikbaar op die skoolbussie vanaf die Bluff. Kontak vir Melissa Walters by 082 449 2695

Vanaf Durban Noord

Daar is nog sitplekke beskikbaar op die Durban Noord bus. Kontak Anne Meyer by 031 – 562 4273.