Pages Navigation Menu

Geestesversorging

ds diek

LEEFSTYL

As deel van Port Natal Skool se leefstyl-opvoedingsprogram, word voorkomingsprogramme gebruik om leerders toe te rus vir ‘n gesonde, veilige en dwelm-vrye toekoms.  Hierdie werkswinkels is ontwikkel om ons studente te bemagtig op ‘n wye verskeidenheid onderwerpe soos boelies, geweld, krisishantering, bestuur, alkohol, rook, dwelms, pornografie, verhoudings, eetversteurings, gesondheid, ens.  Ons wil ons leerders toerus met kennis en vaardighede om gesonde en trotse keuses te maak.  Ons wil ons leerders na ‘n nuwe vlak neem van selfvertroue en selfwaarde.  By Port Natal Skool glo ons dat as ons wil hê ons kinders moet die leiding kan neem in die 21ste eeu, dan is niks belangriker as om hul die vaardighede te gee wat hul in staat sal stel om suksesvol te wees nie.

Hierdie werkswinkels wat gefasiliteer word deur Ds. Diek Venter is altyd produktief, kreatief, effektief en hope pret!

BERADING

Ds. Diek bied ook professionele terapie en berading aan by Port Natal Skool op ‘n weeklikse basis om kinders te ondersteun en te help met emosionele, sosiale, geestelike of gedragsprobleme.  Ds. Diek is ‘n bekende en baie geliefde predikant in ons skool-area met baie jare ondervinding in die berading van kinders en jong mense.  Vir meer inligting skakel René Swanepoel by (031) 205 6359.

GEESTESGESONDHEID

By Port Natal Skool is dit belangrik dat elke leerder emosioneel gebalanseerd en vervuld sal wees.  Om dit te bewerkstellig, tree ons pro-aktief en reaktief op deur die volgende:

  • Ouertoerusting
  • Vakkeuse-evaluering
  • Loopbaanvoorligting
  • Leervaardigheidsontwikkeling
  • Spesifieke lewensoriënteringsaanbiedings
  • Krisis- en traumaberading
  • Hantering van verhoudingsprobleme met ouers, vriende, onderwysers en die teenoorgestelde geslag
  • Hulpverlening tot potensiaalverbetering
  • Geestelike toerusting

Die sentrum vir Geestesgesondheid kyk na elke kind se welstand op pro-aktiewe en reaktiewe wyse.

Op pro-aktiewe wyse word die vak Lewensoriëntering bestuur sodat daar, met inagneming van die kurrikulum, spesifieke temas met verskillende graadgroepe gedoen word. Hierdie temas is gekoppel aan die skool se waardesisteem en is ‘n ideale manier om waardes op te skerp. Ouerskakeling is baie belangrik sodat die skool met die ouer kan hande vat rondom die begeleiding van die kind.

Op reaktiewe wyse is daar bekwame mentors by die skool wat tydens skoolure individuele gesprekke met leerders voer. Hierdie diens is gratis en vrywillig en word met die uiterste konfidensialiteit hanteer.  Indien die mentors probleme identifiseer wat meer professionele aandag vereis, word hulle na professionele persone verwys vir verdere leiding. Met toestemming van die kind en indien nodig, word ouers ook gekontak.

Soos wat verdere behoeftes geïdentifiseer word, sal die dienste uitgebrei word. Ouers is egter welkom om voorstelle te maak indien hulle sekere behoeftes raaksien waaraan nie beantwoord word nie.

Raad aan ouers

Ons wil graag ‘n paar insette lewer ten opsigte van die groei en ontwikkeling van u kind.

Die primêre vraag wat ouers ten opsigte van die opvoeding van kinders moet vra is: “Wie wil ek hê moet my kind word?” en “Hoe gaan ek hom daarin begelei?”. Hierdie proses begin reeds van ons kinders se geboorte af. Wanneer hulle hoërskool toe gaan, is dit goed om voorraadopname te maak, aangesien die uitdagings groter word.

Daar is twee basiese foute wat ouers maak, naamlik oorbetrokkenheid en onbetrokkenheid.

Oorbetrokkenheid
As ouer moet u asseblief nie u kind se verantwoordelikhede op u neem nie. Laat u kind toe om eers self te probeer om die konflik of uitdaging te hanteer.  As daar na vele pogings nie ‘n gewenste resultaat is nie, kan u as ouer betrokke raak. Kinders wil in die hoërskool graag hulle ouers se ondersteuning hê waar die ouer gesien word en nie noodwendig gehoor moet word nie. U moet asseblief nooit u teenwoordigheid by skoolgeleenthede onderskat nie.
Hier is ‘n paar praktiese voorbeelde: As u kind gedurig boeke by die huis vergeet wat belangrik vir skoolwerk is, moet u mooi dink of u werklik u kind help deur die boeke agter hom/haar aan te ry.  As u kind ongelukkig met ‘n onderwyser is, bemagtig hom/haar eerder om dit self met die onderwyser uit te sorteer voordat u deelneem aan die kritiek teen die onderwyser. Dieselfde geld wanneer daar konflik met vriende is.

Onbetrokkenheid
Spandeer daagliks tyd met u kind en vind uit oor sy/haar dag. Dit is ‘n baie goeie gewoonte vir die hele gesin om ten minste een ete saam aan tafel te sit.  Skakel asseblief die televisie gedurende hierdie tyd af en skep geleentheid vir goeie kommunikasie. Soos reeds hierbo genoem, is dit belangrik dat u tyd maak om u kind se aktiwiteite by die skool by te woon. Ouers met druk skedules kan in hul eie dagboek sekere inskrywings maak wat voorrang gee aan u familie, eerder as u werk.