Pages Navigation Menu

Oud-Portie Bond

oud-porties wapenDIE OUD-PORTIE BOND

Dit is met trots dat ons aankondig die betrokkenheid en noue verband tussen Port Natal Skool en die Oud Porties. Dit is ‘n onbetwiste feit dat enige skool slegs suksesvol kan wees met die hulp en ondersteuning van sy oud leerlinge. Die Oud Porties het die afgelope 12 maande groot bydra gemaak tot die skool. ‘n Ouer en leerlinge aand vir graad 12 leerlinge tesame met skool personeel het verlede jaar ‘n funksie gehou ter erkenning van bydrae gemaak deur die klas van 2013. Hierdie aand het ongeveer R100 000.00 gekos wat geborg was deur die Oud Porties. Die Oud Porties dra die onkostes van 5 leerlinge vir hul skoolgelde en koshuis verblyf vir 2014. Die Oud Porties borg ook gedeeltelik die eerste jaar se onkostes vir ‘n graad 12 leerling wat in 2015 verder studeer.
Die spreekwoordelike gesegde “vele hande maak ligte werk” is grootliks van toepassing.  Die tyd het aangebreek dat ons as Oud Porties in ‘n selfs groter mate betrokke raak by die skool wat deel was van ons vormingsjare.  Nie almal kan finansiëel bydrae nie, maar elke persoon wat die skool op sy/haar gebied van kennis help, dra by.  Daar is verskeie individue wat maandeliks deur middel van aftrekorder geld skenk aan die Oud Portie Trust.  Die Oud Portie Trust is gestig (en geregistreer by die Meester Van Die Hooggeregshof) en die trustees bestaan uit Oud Porties.  Port Natal Skool en sy leerlinge is die begunstigdes.

Ons doen ‘n beroep op alle Oud Porties om hierdie poging om Port Natal Skool in staat te stel om mee te ding teen die land se beste skole, te ondersteun. Dit is ons visie dat Port Natal Skool binne tien jaar tel onder die 10 – 15 beste skole in Suid Afrika! Grey College besit byvoorbeeld meeste van die eiendomme rondom hul skool. Het julle al gedink watter voordele dit sal inhou as die Oud Porties baie van die eiendomme besit wat langs die skool geleë is? Ons kan dan van die land se beste onderwysers (en skoliere) lok met een van die voordele as vry of verminderde akkommodasie.
Daar is verskeie projekte wat in samewerking met skool verteenwoordigers geidentifiseer is waaraan die Oud Porties deelneem.  Dit is geen geheim dat Port Natal Skool een van die skole is wat voordeel getrek het in die vorige bedeling. Wel, my almamater, daardie dae is verby!  Indien ons nie ingryp en dit wat deel is van ons geskiedenis beskerm en ontwikkel nie sal ons in die toekoms net kan praat van ‘n skool wat was!  Port Natal Skool is een van slegs drie skole in die hele Durban wat 100% Afrikaans is!  Ons ding mee teen nie net engelse skole nie, maar ook teen skole uit ander provinsies wat ons huidige talentvolle skoliere “raaksien” en lok met aanbieding en geleenthede.  Nie net wil ons die voortbestaan van Port Natal Skool verseker nie, maar ook die ontwikkeling van die skool as een van die land se bestes. Om hierdie doelwitte te bereik moet ons egter toegang hê tot finansies.  As elke Oud Portie saamwerk en ‘n maandelikse of eenmalige donasie maak deur middel van debietorder kan ons die skool in staat stel om die allerbeste toerusting aan te skaf op kulturele, akademies en sport gebied. Daar is persone wat reeds enkel bedrae geld geskenk het op voorwaarde dat die geld aangewend word soos deur die donateer bepaal.   Dit is dan ook beleid by ons dat die donateer kan aanbeveel waarvoor die geld wat hy/sy skenk aangewend moet word. Ons vra dat diegene wat “inkoop” op die idée die aangehegde debiet vorm by http://www.oudporties.co.za/ voltooi, onderteken en stuur na e-pos : navrae@oudporties.co.za of faks na 031-2060370.

Marius Booysen
Oud Portie Voorsitter