Pages Navigation Menu

Vakpakkette

AKADEMIESE INLIGTING: VAKKEUSE

 

GRAAD 8 EN 9 (KABV/CAPS GERIG)

 

GRAAD 10, 11 EN 12 (FET-GERIG)

 

Taal en Kommunikasie (Afr en Eng) (Verpligtend)

Afrikaans Huistaal

 

Wiskunde- en Wiskundige Wetenskappe (Verpligtend)

English First Additional Language

 

Natuurwetenskappe (Verpligtend)

Lewensoriëntering

 

Menslike en Sosiale Wetenskappe (Kies een)

Wiskunde of

Wiskundige Geletterdheid

 

Ekonomiese Wetenskappe (Kies een)

Fisiese Wetenskappe (Natuur- en Skeikunde)

Bedryfstudie

Toerisme

 

Tegnologie (Kies een)

Geskiedenis

Rekeningkunde

Ingenieursgrafika (Tegniese Tekene)

Musiek (Graad 11 & 12)

 

Kuns en Kultuur (Kies een)

Aardrykskunde

Lewenswetenskap (Biologie)

Rekenaartoepassings-tegnologie (Cat)

Musiek (Graad 10)

Drama

 

Lewensoriëntering Ander:

  NB:  Geen addisionele vakke mag sonder die goedkeuring van die hoof geneem word nie.